Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze

Przedmiot działalności

Na ofertę usług świadczonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składają się:

 • Usługi badawcze w dziedzinie:
  • węgla, popiołu z węgla, koksu, paliw alternatywnych
  • żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych
  • kruszyw górniczych
  • odpadów
  • biomasy stałej - biopaliw stałych
  • monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla
  • wód i ścieków
  • pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy
  • próbek gazowych i pyłu kopalnianego
  • badania środowiska pracy
  • pomiarów emisji pyłowo-gazowych
 • Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, biomasy, gazów węglowodorowych 
 • Działalność szkoleniowa
 • Badania biegłości w zakresie paliw stałych, paliwa gazowego (powietrze), odpadów, środowiska pracy (pyły, powietrze) oraz pobierania próbek (węgiel kamienny, wody powierzchniowe) 
 • Porównania międzylaboratoryjne
 • Produkcja materiałów odniesienia
 • Pomiary radiologiczne
 • Usługi rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XV - zagrożenie metanowe i pyłowe, w grupie XVI - zagrożenia pożarowe , w grupie XVIII - zagrożenia wyrzutami gazów i skał

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 2. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
 4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
 5. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
 7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

Metadane

Data publikacji : 19.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry